Úvod

Vítame Vás na stránke Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Púchove.

Stránka  nám umožňuje osloviť Vás nielen s ponukou aktuálnych informácií a zaujímavých tém, ale predovšetkým s možnosťou novej formy kontaktu s naším zariadením.