Úvod

 

Vitajte na stránke CPPPaP Púchov!

 

Vzhľadom na zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie COVID-19 Vám chceme dať do pozornosti, že od štvrtka 21. apríla 2022 sa na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 32/2022, ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  použitím respirátora / rúška v spoločných priestoroch školy a školského zariadenia.

 

Milí naši klienti,

všetci sme sa náhle ocitli v situácii, ktorá zo sebou prináša množstvo emócií, otázok a obáv týkajúcich sa budúcnosti. V prípade potreby sa môžete obrátiť na nás, prípadne kontaktovať niektoré z nižšie uvedených liniek pomoci. Veríme, že je viacero spôsobov, ako cez túto situáciu prejsť. 
Ak ste RODIČIA, užitočné informácie nájdete v záložke Pre rodičov.
Ak ste učitelia, užitočné informácie nájdete v záložke Pre školy.

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať každý pracovný deň v čase od 8:00-14:00 hodiny na tel.čísle

042/4632 849

alebo prostredníctvom emailových kontaktov

poradna.puchov@gmail.com

riaditelka.poradnapu@gmail.com

Môžete nás tiež kontaktovať správou  cez našu FB stránku.

 
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu CPPPaP Púchov

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP Púchov.

Vstup rodičom/ZZ, ako sprevádzajúcim osobám, do priestorov CPPPaP je povolený iba ak nemajú nariadené karanténne opatrenie.

Cudzím osobám je vstup do priestorov CPPPaP zakázaný.

V Púchove dňa 29.11.2021                              Mgr. Iveta Smahová, riad. CPPPaP

Ďalšie aktuálne informácie nájdete  v záložke

Ako sa objednať , 

v menu na pravej strane našej stránky.