Úvod

 

Vitajte na stránke CPPPaP Púchov!

 
Milí klienti, zákonní zástupcovia a pedagógovia,
vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, využvajte na komunikáciu so zamestnancami CPPPaP počas stránkových hodín prednostne dištančný spôsob komunikácie (telefonicky, e-mail a pod.)

V prípade otázok nás môžete kontaktovať každý pracovný deň v čase od 8:00-14:00 hodiny na tel.čísle

042/4632 849

alebo prostredníctvom emailových kontaktov

poradna.puchov@gmail.com

riaditelka.poradnapu@gmail.com

Môžete nás tiež kontaktovať správou  cez našu FB stránku.

 
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu CPPPaP Púchov

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP Púchov. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Pri vstupe rodič/ZZ klienta predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup rodičom/ZZ a iným návštevníkom (pedagógom a odb. zamestnancom škôl) do priestorov CPPPaP je povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa. Cudzím osobám je vstup do priestorov CPPPaP zakázaný.

V Púchove dňa 29.11.2021                              Mgr. Iveta Smahová, riad. CPPPaP

Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov, ktorí majú v našom Centre dohodnuté vyšetrenie nájdete v záložke

Aktuality

v menu na ľavej strane našej stránky.