Úvod

Vitajte na stránke CPPPaP Púchov

 

Všetky informácie súvisiace s aktuálnou situáciou nájdete v záložke

Aktuality

v menu na ľavej strane našej stránky.

 

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR a Záverov ústredného krízového štábu a v nadväznosti na Usmernenie MŠVVaŠ SR zo dňa 13.5.2020 v súvislosti s možným ohrozením života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID – 19, riaditeľka CPPPaP po rokovaní súboru opatrení nevyhnutných na zaistenie všeobecných zásad prevencie so zástupcom zamestnancov, s ohľadom na zachovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe odporúčaní zriaďovateľa (OÚ Trenčín) prijíma nasledovné opatrenia :

Čiastočné obnovenie odbornej činnosti s klientmi

individuálnou formou od 1.6.2020

 

Diagnostika bude realizovaná len na základe telefonického / mailového objednania:

  • Starostlivosť bude zabezpečená o klientov zariadenia alebo klientov v krízovej situácii telefonickou alebo mailovou formou, po objednaní a zvážení závažnosti indiviuálne
  • Vstup do priestorov je možný iba s vhodne prekrytými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)
  • Zariadenie je i naďalej uzavreté pre verejnosť, je zákaz návštev a pohybu cudzích osôb v priestoroch CPPPaP Púchov
  • Pre účely individuálnych vyšetrení školskej zrelosti budeme telefonicky kontaktovať rodičov detí, ktorí si pri zápise do 1. ročníka zažiadali o odklad povinnej školskej dochádzky alebo nás môžu rodičia kontaktovať na horeuvedenom tel. čísle. Následne bude s nimi dohodnutý termín vyšetrenia.

                          Mgr. Iveta Smahová, riaditeľka CPPPaP

 

Telefonická služba

Môžete nás kontaktovať každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 na telefónnom čísle

042/4632 849

Komunikovať je možné taktiež prostredníctvom novozriadeného kontaktu:

poradna.puchov@gmail.com