Úvod

 

Vitajte na stránke CPPPaP Púchov!

 
Milí klienti, zákonní zástupcovia a pedagógovia,
vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, využvajte na komunikáciu so zamestnancami CPPPaP počas stránkových hodín prednostne dištančný spôsob komunikácie (telefonicky, e-mail a pod.)

V prípade otázok nás môžete kontaktovať každý pracovný deň v čase od 8:00-14:00 hodiny na tel.čísle

042/4632 849

alebo prostredníctvom emailových kontaktov

poradna.puchov@gmail.com

riaditelka.poradnapu@gmail.com

Môžete nás tiež kontaktovať správou  cez našu FB stránku.

 
Oznam pre osoby vstupujúce do objektu CPPPaP Púchov

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP Púchov.

Pri vstupe rodič/ZZ klienta predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup rodičom/ZZ, ako sprevádzajúcim osobám, do priestorov CPPPaP je povolený iba ak nemajú nariadené karanténne opatrenie a po predložení písomného “Prehlásenia o bezpríznakovosti”.

Cudzím osobám je vstup do priestorov CPPPaP zakázaný.

V Púchove dňa 29.11.2021                              Mgr. Iveta Smahová, riad. CPPPaP

Ďalšie aktuálne informácie nájdete  v záložke

Ako sa objednať , 

v menu na pravej strane našej stránky.