Úvod

Vitajte na stránke CPPPaP Púchov

 

 

Milí naši klienti, rodičia, učitelia a návštevníci!

 

na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia vlády č. 77 z 5. februára 2021, 

sme tu pre vás od 8. februára 2021 
opäť aj v prezenčnej forme,
v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti,
s výnimkou skupinových činností.

 

V deň návštevy nášho centra budeme vyžadovať
podpísané a pravdivo vyplnené

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

Podľa nových usmernení Ministerstva šklolstva,
platiacich od 3.mája 2021, pri vstupe do nášho Centra nie je potrebné
predkladať k nahliadnutiu negatívny výsledok PCR/antigénového testu.
 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať každý pracovný deň v čase od 8:00-14:00 hodiny na tel.čísle

042/4632 849

alebo prostredníctvom emailových kontaktov

poradna.puchov@gmail.com

riaditelka.poradnapu@gmail.com

Môžete nás tiež kontaktovať správou  cez našu FB stránku.

 V prípade vyšetrenia alebo konzultácie u nás, prosíme o dodržiavanie nasledovných pravidiel :
Pri vstupe do nášho zariadenia

je potrebné, aby ste sa riadili hygienickými predpismi, umiestnenými na vstupných dverách. Vyšetrenia budú prebiehať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení, preto prosíme o ich  rešpektovanie.

  1. Vstup do priestorov je možný iba s vhodne prekrytými dýchacími cestami (respirátor FFP2).
  2. Je potrebné naďalej zachovávať minimálny odstup 2m.
  3. Po začatí diagnostiky vášho dieťaťa, prosíme rodičov, aby počkali mimo priestory centra.
  4. Po vstupe Vám budú poskytnuté na vyplnenie a podpísanie tlačivo Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti v prípade, že nemáte možnosť si ho vytlačiť a vyplniť vopred. Aktuálne tlačivá nájdete TU.
  5. Na vyšetrenie je potrebné si priniesť vlastnú ceruzku a pero na vypísanie dokumentov.
Zároveň Vás chceme upozorniť,

že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP.

V prípade, že dieťa počas vyšetrenia začne vykazovať známky ochorenia (kašeľ, nádcha, zvýšená teplota…), vyšetrenie bude prerušené. Rodič (z.z.) bude povinný si dieťa prevziať a dostane nový termín vyšetrenia.

Všetky informácie súvisiace s aktuálnou situáciou nájdete v záložke

Aktuality

a

Koronavírus

v menu na ľavej strane našej stránky.