Úvod

Vitajte na stránke CPPPaP Púchov

 

 

Milí naši klienti, rodičia, učitelia a návštevníci!

 

na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia vlády č. 77 z 5. februára 2021, 

sme tu pre vás od 8. februára 2021 
opäť aj v prezenčnej forme,
v rozsahu vykonávania individuálnej odbornej činnosti,
s výnimkou skupinových činností.

 

Podobne, ako pri návšteve škôl, je podmienkou negatívny PCR alebo antigénový test sprevádzajúceho zákonného zástupcu žiaka, taktiež u žiaka II. stupňa ZŠ.
 
Zároveň budeme v deň návštevy nášho centra vyžadovať podpísané

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

Odvolaných klientov na individuálne psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia a ďalšie konzultácie, budeme postupne kontaktovať. 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať každý pracovný deň v čase od 8:00-14:00 hodiny na tel.čísle

042/4632 849

alebo prostredníctvom emailových kontaktov

poradna.puchov@gmail.com

riaditelka.poradnapu@gmail.com

Môžete nás tiež kontaktovať správou  cez našu FB stránku.

Všetky informácie súvisiace s aktuálnou situáciou nájdete v záložke

Aktuality

a

Koronavírus

v menu na ľavej strane našej stránky.