Materské školy

Milé kolegyne z MŠ, tu si môžete stiahnuť pozorovaciu škálu dieťaťa v MŠ v prípade, že vnímate potrebu posúdiť poskytnutie individuálnej pedagogickej/psychologickej starostlivosti v CPP.

U niektorých detí si už v predškolskom veku môžeme všímať varovné signály, ktoré predznačujú, že niečo nie je úplne v poriadku a neskôr, počas školskej dochádzky sa môžu  prejaviť poruchy učenia.

Čo si treba všímať a ako môžete tieto deti podporiť nájdete tu.