Materské školy

U niektorých detí si už v predškolskom veku môžeme všímať varovné signály, ktoré predznačujú, že niečo nie je úplne v poriadku a neskôr, počas školskej dochádzky sa môžu  prejaviť poruchy učenia.

Čo si treba všímať a ako môžete tieto deti podporiť nájdete tu.