Pre rodičov

Tragédia, ktorá sa stala vo Vrútkach, mohla ovplyvniť vnímanie školy, ako “bezpečného miesta” – nielen v spoločnosti, ale najmä u detí.

Ako komunikovať s deťmi o tragédii, ktorá sa stala vo Vrútkach?

Aj na túto otázku Vám odpovie prostredníctvom podcastu, ktorý pripravil VÚDPaP, psycholgička PHDr. Eva Smiková, Phd.  Pre účely individuálnych vyšetrení školskej zrelosti

 

budeme telefonicky kontaktovať rodičov detí, ktorí si pri zápise do 1. ročníka zažiadali o odklad povinnej školskej dochádzky alebo nás môžu rodičia kontaktovať našom telefónnom čísle. Následne bude s nimi dohodnutý termín vyšetrenia.

  1. Po príchode odovzdajte prosím zamestnankyni centra Čestné vyhlásenie ohľadom Covid-19 a Informovaný súhlas zákonného zástupcu s vyšetrením. Tieto tlačivá si môžete vytlačiť a vypísať doma. Kto túto možnosť nemá, môže tlačivá  vypísať po príchode do nášho centra.
  2. Prosíme, prineste si vlastné pero s modrou náplňou a pre dieťa obyčajnú ceruzku
  3. Vyšetrenia budú prebiehať podľa časového harmonogramu. Z dôvodu minimalizácie stretávania sa osôb prosíme o dochvíľnosť

Premýšľate v týchto dňoch o tom, či je Vaše dieťa pripravené na školu? Odporúčame Vám podcasty, ktoré pravidelne pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie “Nahlas o deťoch” :
Vyberáte v týchto dňoch školu pre Vaše dieťa?
Bude mať Vaše dieťa tento rok odklad?

Deti, upratovanie a pomoc v domácnosti

Aj vďaka domácim povinnostiam sa deti od útleho veku môžu učiť zodpovednosti. Pozrite si odporúčania, ako im v tom pomôcť a tipy na domáce práce, ktoré by vaše ratolesti mohli hravo zvládať.

Všetci vieme, že je nutné, aby rodičia svojim deťom stanovili hranice ohľadne pozerania médií. Ako to však urobiť, aby to všetci členovia rodiny prežili v zdraví a boli spokojní?

Ponúkame vám zopár myšlienok, ktoré stoja za zváženie a praktizovanie, ak chceme využiť médiá ako prostriedok výchovy správne.

Ponúkame vám záznam webinára:

Ako doma pracovať s dieťaťom s ťažkosťami v učení 

Spoznáte  model práce školského tímu pri nastavovaní redukcie učiva, ale aj základné zásady práce s deťmi s problémami v učení.

Nástup do materskej školy je pre deti a ich rodičov veľká emocionálna udalosť. Čo je vhodné podniknúť, aby bol nástup pre deti čo najľahší?

U niektorých detí si už v predškolskom veku môžeme všímať varovné signály, ktoré predznačujú, že niečo nie je úplne v poriadku a neskôr, počas školskej dochádzky sa môžu  prejaviť poruchy učenia.

Nemusíte byť špecialistom v tejto oblasti, aby ste vedeli byť svojmu dieťaťu nápomocní. Tu je pre vás zopár jednoduchých tipov.

Každý z nás si želá pre svoje deti len to najlepšie a snaží sa pripraviť ich na život najlepšie, ako vie. Niektoré oblasti sú však kľúčové a ich rozvýjanie je predpokladom úspechu nielen v práci, ale aj v nemenej dôležitých medziľudských vzťahoch. Rozvíjanie emocionálnej inteligencie patrí medzi dôležité stavebné kamene úspechu.

Milí rodičia, zapojte sa aj vy do výskumu, týkajúceho sa učenia detí v čase mimoriadneho stavu, ktorý realizuje VÚDPaP. Vďaka zozbieraným dátam bude možné lepšie prispôsobiť našu prácu v poradenstve tak, aby sme Vám rodičom a Vašim deťom, čo najviac uľahčili situáciu.

Téma rozvodu a jeho vplyvu na deti azda nikdy nebude úplne dopovedaná. Stručný prehľad faktorov ovplyvňujúcich vývin a prežívanie dieťaťa počas rozvodu vám ponúkame v nasledujúcom dokumente.