Aktuality

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR bude prevádzka CPPPaP Púchov aj naďalej prerušená, a to od 30. marca 2020 do odvolania. Termíny pre organizáciu školského roka 2019/2020 určuje nové rozhodnutie ministra zo dňa 26. marca 2020.

Sme tu však pre vás v zmenenom režime:

Tím pracovníkov CPPPaP pre vás pripravil telefonickú službu v týždni od 30.marca do 3. apríla 2020.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať každý pracovný deň od 8.00 do 12.00 na telefónnom čísle 042/4632 849

V týchto časoch sa budeme snažiť kontaktovať i rodičov detí, s ktorými sme nestihli dokončiť konzultácie ohľadom odloženia povinnej školskej dochádzky.

Naďalej zostáva možnosť kontakovať nás cez email uvedený nižšie:

Linky podpory VÚDPaP – ako zvládať mimoriadny stav na Slovensku

Pre rodičov, ich deti a pedagogických zamestnancov:

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa:

Bezplatná zelená VÚDPaP linka:

Pre odbornú verejnosť – zamestnancov i riaditeľov CPPPaP a ČSPP:

koronavirus@vudpap.sk (nonstop)

02 4488 1649 (prac. dni 9:30-14:30)
0800 864 883 (prac. dni 9:00-18:00)
0910 186 627 (prac. dni 9:00-17:00)

Psychológa môžno kontaktovať aj na www.psycholog.nudch.eu pavol.kardos.psycholog@gmail.com. Na tomto webe okrem informácií a psychologickej podpory nájdete aj odkazy na stránky s aktivitami pre príjemné strávenie času s deťmi.