Aktuality

POZOR ZMENA !!!

Od 1. 2. 2024 máme zmenené telefónne číslo. Telefonický kontakt platný od 1. 2. 2024 je 0911 932 849.
Pôvodné číslo na pevnú linku bude zrušené.

Voľné pracovné miesto na pozíciu logopéda

Voľné pracovné miesto na pozíciu ekonóma /-ky

Centra poradenstva a prevencie

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojej stránke novú podstránku k téme šikanovanie a kyberšikanovanie
Vzhľadom k neustálemu záujmu odbornej a laickej verejnosti o tento druh rizikového správania, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie mu venuje kontinuálnu pozornosť či už vo výskumoch, podcastoch, vzdelávacích aktivitách, webinároch, pripravuje metodiky a príručky pre odborníkov, ako realizovať preventívne aktivity alebo účinnú intervenciu.
Aby ste mali všetky potrebné informácie zosumarizované na jednom mieste, rozhodli sme sa vytvoriť samostatnú sekciu “Šikanovanie” na webe vudpap.sk/sikanovanie/, kde  nájdete všetko potrebné a zaujímavé k predmetnej téme.

Link na dotazník VÚDPaP: https://forms.gle/VQyhGwBrMb3Kutzo6