Aktuality

Milí naši klienti, rodičia a učitelia!

 V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu, nás kontaktujte telefonicky alebo mailom:
  • Telefón: 042/4632 849 v každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 hod.
  • Mail: poradna.puchov@gmail.com , info@poradnapuchov.sk
Pri vstupe do nášho zariadenia

je potrebné, aby ste sa riadili hygienickými predpismi, umiestnenými na vstupných dverách. Vyšetrenia budú prebiehať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení, preto prosíme o ich  rešpektovanie.

  1. Vstup do priestorov je možný iba s vhodne prekrytými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
  2. Pri vstupe prebehne meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom (dieťaťu i zákonnému zástupcovi).
  3. Je potrebné naďalej zachovávať minimálny odstup 2m.
  4. Po začatí diagnostiky vášho dieťaťa, prosíme rodičov, aby počkali mimo priestory centra.
  5. Po vstupe Vám bude poskytnutý na vyplnenie a podpísanie Zdravotný dotazník. 
  6. Na vyšetrenie je potrebné si priniesť vlastnú ceruzku a pero na vypísanie dokumentov.
Zároveň Vás chceme upozorniť,

že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP.

V prípade, že dieťa počas vyšetrenia začne vykazovať známky ochorenia (kašeľ, nádcha, zvýšená teplota…), vyšetrenie bude prerušené. Rodič (z.z.) bude povinný si dieťa prevziať a dostane nový termín vyšetrenia.