Aktuality

Link na dotazník VÚDPaP: https://forms.gle/VQyhGwBrMb3Kutzo6

 
Milí rodičia,
opäť nastal čas zápisu do škôl.
Nakoľko je posudzovanie školskej zrelosti detí výhradne v kompetencii CPPPaP radi vám v tejto oblasti bezplatne pomôžeme.

 

 
Pre viac informácií, čítajte tu: Vyšetrenia školskej zrelosti v šk. roku 2020/2021

Dokumenty na stiahnutie: Anamnestický dotazník pre rodičov

Informovaný súhlas s vyšetrením