Aktuality

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojej stránke novú podstránku k téme šikanovanie a kyberšikanovanie
Vzhľadom k neustálemu záujmu odbornej a laickej verejnosti o tento druh rizikového správania, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie mu venuje kontinuálnu pozornosť či už vo výskumoch, podcastoch, vzdelávacích aktivitách, webinároch, pripravuje metodiky a príručky pre odborníkov, ako realizovať preventívne aktivity alebo účinnú intervenciu.
Aby ste mali všetky potrebné informácie zosumarizované na jednom mieste, rozhodli sme sa vytvoriť samostatnú sekciu “Šikanovanie” na webe vudpap.sk/sikanovanie/, kde  nájdete všetko potrebné a zaujímavé k predmetnej téme.

Link na dotazník VÚDPaP: https://forms.gle/VQyhGwBrMb3Kutzo6