Náš tím

Mgr. Iveta Smahová, riaditeľka CPP, špeciálna pedagogička

PhDr. Andrea Kotlasová, psychologička

Mgr. Gabriela Štefániková, školská psychologička, metodička výchovného poradenstva

Mgr. Gabriela Šišková, psychologička

Mgr. Martina Kovárová, psychologička

Mgr. Zuzana Francúzová, špeciálna pedagogička

Mgr. Zuzana Ofúkaná, sociálna pedagogička, metodička prevencie

Mgr. Paulína Hruštíncová, sociálna pedagogička, metodička prevencie

Mgr. Mária Ruhalovská, logopédka