Náš tím

Mgr. Iveta Smahová, riaditeľka CPPPaP, špeciálna pedagogička

Mgr. Gabriela Štefániková, školská psychologička, metodička výchovného poradenstva

Mgr. Lucia Oráviková, psychologička

Mgr. Zuzana Francúzová, špeciálna pedagogička

Mgr. Paulína Hruštíncová, sociálna pedagogička, metodička prevencie