Náš tím

Mgr. Iveta Smahová, riaditeľka CPPPaP, špeciálna pedagogička

PhDr. Andrea Kotlasová, psychologička

Mgr. Gabriela Štefániková, školská psychologička, metodička výchovného poradenstva

Mgr.Gabriela Šišková, psychologička

Mgr. Zuzana Francúzová, špeciálna pedagogička

Mgr. Zuzana Ofúkaná, sociálna pedagogička, metodička prevencie