Pre školy

Aplikácia podporných opatrení

Žiadosť školy o Vyjadrenie na účel poskytovania PO

Dotazník pre učiteľov na HODNOTENIE GRAMOTNOSTI ŽIAKOV ZŠ (súčasť pedagogickej diagnostiky):

Žiadosť školy o vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia

Psychológovia a psychologičky z IPčka pripravili pre rodičov i pedagógov pár užitočných techník a odporúčaní pomoci počas prežívania emocionálne náročných chvíľ.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zverejnil na svojej stránke novú podstránku k téme šikanovanie a kyberšikanovanie

Vzhľadom k neustálemu záujmu odbornej a laickej verejnosti o tento druh rizikového správania, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie mu venuje kontinuálnu pozornosť či už vo výskumoch, podcastoch, vzdelávacích aktivitách, webinároch, pripravuje metodiky a príručky pre odborníkov, ako realizovať preventívne aktivity alebo účinnú intervenciu.
Aby ste mali všetky potrebné informácie zosumarizované na jednom mieste, rozhodli sme sa vytvoriť samostatnú sekciu “Šikanovanie” na webe vudpap.sk/sikanovanie/, kde  nájdete všetko potrebné a zaujímavé k predmetnej téme.

Spustila sa prvá Linka pomoci pre školy „Kto je ďalší?“. Neanonymná linka bude poskytovať poradenstvo a pomoc rodičom, materským, základným, stredným, vysokým školám a ďalším vzdelávacím a výchovným inštitúciám vrátane centier pre rodiny a deti. Pilotne bude v prevádzke do konca školského roka 2019/20.

Linku „Kto je ďalší“? spustilo eSlovensko nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje aj dve ďalšie linky v oblasti online ohrození Pomoc.sk a Stopline.sk. 

Pripravili sme pre vás zopár praktických tipov, ako pracovať s vašimi žiakmi a študentami v prípade, že sa rozhodnete využiť film „Kto je ďalší?“, ako edukačný nástroj online ochrany a prevencie pred nástrahami online priestoru.