Základné školy

Aplikácia podporných opatrení

Žiadosť školy o Vyjadrenie na účel poskytovania PO

Dotazník pre učiteľov na HODNOTENIE GRAMOTNOSTI ŽIAKOV ZŠ (súčasť pedagogickej diagnostiky):

Nezvládateľné dieťa: Ako k nemu nájsť cestu? 

Dieťa, ktorému sa v naštvaní hovorí „hajzlík“. Ak takéto máte doma alebo v triede a neviete si rady, príbeh Ondra, nadaného chlapca s ADHD, v podaní Katky Královej, Vás môže naviesť. Čítať celý článok.

Vyšlo v časopise Integrace a Inkluze ve školní praxi.  

Ponúkame vám záznam webinára:

Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení 

Spoznáte  model práce školského tímu pri nastavovaní redukcie učiva, ale aj základné zásady práce s deťmi s problémami v učení.