Základné školy

Ponúkame vám záznam webinára:

Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení 

Spoznáte  model práce školského tímu pri nastavovaní redukcie učiva, ale aj základné zásady práce s deťmi s problémami v učení.